Anodaram AB är nya namnet på WYA Holding AB

Vid den extra bolagsstämman den 18 december 2015 beslutades att WYA Holding AB skulle byta namn till Anodaram AB samt att avveckla den tidigare verksamheten. Detta har nu verkställts.

Anodaram AB avser att lägga fram årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 på årsstämma under första kvartalet 2016. Förslag till förvärv av ny verksamhet och ansökan om åternotering på First North beräknas kunna läggas fram under andra kvartalet 2016.

Anodaram AB har 4 010 500 utestående aktier, samtliga av serie B.

Styrelsen utgörs av Erik Nerpin (ordförande), Johan Salén samt Thomas Olin (tillika VD).

Anodaram AB beräknar att vid tidpunkten för verksamhetsförvärvet ha cirka 3 miljoner i likvida medel och inga skulder.

 

Pressmeddelanden
 • 2019-11-05

  Stämmokommuniké – SaltX Technology Holding AB (publ) beslutar om företrädesemission

  Vid dagens extra bolagsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ) beslutades i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en företrädesemission av aktier av serie B samt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier serie B. Vid fulltecknande av företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 80,6 mkr före emissionskostnader.

 • 2019-10-29

  Inbjudan till telefonkonferens i samband med Delårsrapport för tredje kvartalet 2019

  SaltX Technology Holding inbjuder till telefonkonferens/online-presentation 31 oktober 2019, kl.10:00 för svensk presentation och kl. 11:00 för engelsk presentation. VD Carl-Johan Linér presenterar rapporten tillsammans med Harald Bauer, CFO. Därefter ges möjlighet att ställa frågor.

 • 2019-10-24

  Ny strategisk partner i Kina finansierar pilot

  – Shuangliang kommer att bygga och utveckla en energilagringspilot i Kina Energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på Nasdaq First North Premier Growth Market – ingår ett samarbetsavtal med Shuangliang Boiler Co., Ltd (Shuangliang). Den kinesiska partnern kommer att bygga och finansiera en pilotanläggning för att marknadsföra SaltX energilagringsteknik på den kinesiska marknaden.

Se alla