Anodaram AB är nya namnet på WYA Holding AB

Vid den extra bolagsstämman den 18 december 2015 beslutades att WYA Holding AB skulle byta namn till Anodaram AB samt att avveckla den tidigare verksamheten. Detta har nu verkställts.

Anodaram AB avser att lägga fram årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 på årsstämma under första kvartalet 2016. Förslag till förvärv av ny verksamhet och ansökan om åternotering på First North beräknas kunna läggas fram under andra kvartalet 2016.

Anodaram AB har 4 010 500 utestående aktier, samtliga av serie B.

Styrelsen utgörs av Erik Nerpin (ordförande), Johan Salén samt Thomas Olin (tillika VD).

Anodaram AB beräknar att vid tidpunkten för verksamhetsförvärvet ha cirka 3 miljoner i likvida medel och inga skulder.

 

Pressmeddelanden
 • 2019-11-29

  SaltX emission fulltecknad

  Den 28 november 2019 avslutades teckningstiden i SaltX Technology Holding AB (publ) företrädesemission, sammantaget tillför emissionen bolaget 80,6 mkr före emissionskostnader. Aktieägare med företräde tecknade 75 procent och aktieägare utan företräde tecknade 25 procent av emissionen.

 • 2019-11-21

  VD tecknar emitterade aktier för 500 000 kr

  Energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på Nasdaq First North Premier Growth Market – genomför under perioden 14 – 28 november en fullt garanterad företrädesemission om cirka 80 miljoner kronor före emissionskostnader. VD Carl-Johan Linér förvärvar i samband med den pågående emissionen teckningsrätter som ger rätt att teckna 90 000 SaltX-aktier, vilket innebär en investering på 500 000 kronor.

 • 2019-11-18

  SaltX bjuder in till investerarträff

  SaltX bjuder in till investerarträff i Stockholm med bolagspresentation och genomgång av nyemission av VD Carl-Johan Linér. Bolaget önskar aktieägare, investerare och andra intressenter välkomna att närvara.

Se alla