Aktien

Anodarams B-aktie handlas på First North. Kortnamnet är ARAM B och ISIN-koden är SE0005308541