Insynshandel

Handel på NASDAQ First North omfattas inte av Finansinspektionens krav på anmälningsskyldighet.

Däremot har Anodaram AB enligt regelverket på NASDAQ First North en skyldighet att föra en förteckning över personer med insynsställning med angivande av det innehav de har anmälningsskyldighet för och förändringar i detta innehav.

 

Namn  Funktion Datum Förändring + - Antal aktier
Erik Nerpin Styrelseordförande      50 000
Johan Salén Styrelseledamot      100 000
Thomas Olin Styrelseledamot och VD       0

 

Namn  Funktion Datum Förändring + - Antal aktier
Claes Sjödin

Auktoriserad revisor, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB

     0