Riskfaktorer

All affärsverksamhet och allt ägande av aktier är förenat med risker. Risker som hanteras väl kan innebära möjligheter och värdeskapande, medan risker som inte hanteras väl kan medföra skador och förluster.

En uppdaterad beskrivning av riskfaktorer kommer att offentliggöras i samband med att Anodaram byter verksamhet.