Största aktieägare

Ägarförteckning per 2015-12-31  (Källa Euroclear Sweden AB)

Bolaget hade per den 31 december 2015 4 010 500 utestående aktier, samtliga av serie B.

 

Aktieägare Aktier Andel
UBS AG, Zürich 1 477 705 36,80%
JP Morgan Bank Luxembourg 719 765 17,90%
Banque Internationale à    Luxembourg 247 800 6,20%
Annika Lindh 114 300 2,90%
Balere Holdings Ltd, Cypern 111 500 2,80%
E Trade Clearing LLC Seg, USA 113 853 2,80%
Credit Suisse AG; Zürich 100 020 2,50%
Lexron AB 99 300 2,50%
Fondex AB 60 000 1,50%
SIX SIS AG, Zürich 50 660 1,30%
Övriga 915 597 22,80%
Totalt 4 010 500 100%

 

Aktieägare Antal aktier Ägarandel
xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx