Bolagsbeskrivning

Bolagets bolagsbeskrivning i samband med listningen på Nasdaq Stockholm First North – 22 april 2015. En ny bolagsbeskrivning kommer att upprättas när bolaget bytt verksamhet.

Bolagsbeskrivning i PDF-format