Finansiella rapporter

Här kommer vi löpande att presentera årsredovisningar och delårsrapporter.

Anodarams räkenskapsår sträcker sig från 1 januari–31 december. Delårsrapporter publiceras i februari, maj, augusti och november.

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013