Pressmeddelanden

 • 2019-08-22

  SaltX skriver ned utgifter för utveckling

  – Fokuserar uteslutande på storskalig energilagring inom EnerStore Energilagringsbolaget SaltX Technology –listat på Nasdaq First North Premier – skriver ned återstående balanserade utgifter för utvecklingsarbete av ej längre aktiva applikationer, det vill säga utveckling av applikationer utanför affärsområdet EnerStore. Nedskrivningen uppgår till totalt 33,2 Mkr. Åtgärden är bokföringsteknisk och har ingen effekt på kassaflödet.

 • 2019-08-16

  Inbjudan till telefonkonferens i samband med Delårsrapport för andra kvartalet 2019

  SaltX Technology Holding inbjuder till telefonkonferens/online-presentation 23:e augusti 2019, kl.10:00 för svensk presentation och kl. 11:00 för engelsk presentation. VD Carl-Johan Linér presenterar rapporten tillsammans med Harald Bauer, CFO. Därefter ges möjlighet att ställa frågor.

 • 2019-07-23

  SaltX tecknar samarbetsavtal med INERCO kring energilagring

  – INERCO utvecklar och bygger storskalig termokemisk lösning baserad på nanocoatat salt Energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på Nasdaq First North Premier – ingår ett strategiskt avtal med spanska INERCO Ingeniería, Tecnología y Consultoría, S.A. (INERCO ITC). Partnerna har avtalat om en gemensam utvecklingsplan, där det första steget är att under 2020 bygga en pre-kommersiell anläggning i megawatt-skala för storskalig energilagring i nanocoatat salt.

 • 2019-06-28

  SaltX tecknar utvecklingsavtal med tysk partner

  - Steinmüller ska bygga ett för-kommersiellt termiskt energilager baserat på Nano-coatat salt Energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på Nasdaq First North Premier – ingår ett gemensamt utvecklingsavtal med Steinmüller Engineering GmbH (Steinmüller) för att bygga ett termiskt energilager baserat på Nano-coatat salt. Parterna har skrivit en gemensam utvecklingsplan där det första steget är att bygga en för-kommersiell pilot under 2020, där den tyska marknaden prioriteras.

 • 2019-05-21

  SaltX fokuserar ytterligare på storskalig energilagring

  – Sänkta kostnader stärker bolagets finansiella uthållighet Energilagringsbolaget SaltX Technology –listat på Nasdaq First North Premier – genomför en neddragning av kostnaderna för att stärka bolagets finansiella uthållighet och ytterligare fokusera på marknaden för storskalig energilagring.

 • 2019-04-29

  Inbjudan till telefonkonferens/online-presentation med anledning av offentliggörande kvartalsrapport 1, 2019

  SaltX Technology Holding inbjuder till telefonkonferens/online-presentation 3e maj 2019, kl.10:00 CEST. Tf VD Harald Bauer presentera rapporten. Därefter ges möjlighet att ställa frågor.  

 • 2019-04-25

  Stämmokommuniké

  Vid dagens årsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ) beslutades i enlighet med valberedningen och styrelsens förslag.

 • 2019-04-16

  Carl-Johan Linér ny VD för SaltX Technology

  – Gedigen erfarenhet från ABB:s kraftverksamhet Energilagringsbolaget SaltX Technology –listat på Nasdaq First North Premier – rekryterar Carl-Johan Linér som ny VD. I och med den nye VD:n får SaltX en ledare med erfarenhet som vice VD för ABB Sverige och ansvarig för ABB Division Power Products i Ludvika.

 • 2019-04-11

  Stort intresse när SaltX invigde pilotanläggning i Berlin

  Energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på Nasdaq First North Premier – har under torsdagen tillsammans med Vattenfall premiärvisat pilotanläggningen för storskalig energilagring i SaltX patenterade nanocoatade salt. Premiären rönte ett stort intresse från både press och energibranschen. Genom pilotanläggningen ska Vattenfall de närmaste månaderna utvärdera en storskalig energilagring i nanocoatat salt.

 • 2019-03-26

  Kallelse till årsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ)

  SaltX Technology Holding AB (publ), org.nr. 556917-6596 (“Bolaget”) håller årsstämma torsdagen den 25 april 2019 klockan 15:00 i Blasieholmen Investment Groups lokaler, Birger Jarlsgatan 2, Stockholm.