Teckningsoptioner

Anodaram har 500 000 utestående teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att senast den 31 augusti 2016 teckna en ny B-aktie för 18 SEK. Teckningsoptionerna innehas av Anodaram.