Styrelse

Erik Nerpin

Styrelseordförande

Född: 1961

Utbildning: Jur kand, Uppsala Universitet, LL.M. International Banking Law, Boston University

Huvudsaklig sysselsättning: Advokat

Övriga pågående uppdrag inkluderar: Styrelseordförande i Kancera AB, Diamyd Medical AB, Blasieholmen Investment Group Equity AB och Blasieholmen Investment Group Seed AB. Styrelseledamot i Nicoccino Holding AB, Klaria Pharma Holding AB, Karessa Pharma Holding AB, Effnetplattformen AB, Blasieholmen Investment Group AB och Otirol Art AB.

Tidigare styrelseuppdrag inkluderar: Styrelseordförande i Factum Electronics AB (till 2013). Styrelseledamot i AB Igrene (till 2015)

Aktieinnehav: 50 000 (utlånade till Remium Nordic AB för likviditetsgaranti)

Optionsinnehav: 0

Oberoende: Oberoende i relation till såväl Bolaget som större aktieägare

Thomas Olin

Styrelseledamot och VD

Född: 1958
Utbildning: Fil.dr. i fysiologi och M.Sc. i biologi, kemi och geovetenskap.
Huvudsaklig sysselsättning: VD i Kancera AB.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Kancera AB och Klaria Pharma Holding AB
Aktieinnehav: 0
Optionsinnehav:
 0
Oberoende: Oberoende i relation till såväl Bolaget som större aktieägare

Johan Sahlén

Styrelseledamot

Född: 1960

Utbildning: Civilekonom och MBA på Handelshögskolan i Stockholm

Huvudsaklig sysselsättning: Investerare samt delaktig i driften av internationella seglingsprojekt

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Wifog Holding AB

Aktieinnehav: 100 000 aktier

Optionsinnehav: 0

Oberoende: Oberoende i relation till såväl Bolaget som större aktieägare