Pressmeddelanden

 • 2019-10-15

  Kallelse till extra bolagsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ)

  SaltX Technology Holding AB (publ), org.nr. 556917-6596, (“Bolaget”) håller extra bolagsstämma ("stämman") tisdagen den 5 november 2019 klockan 15:00 i Blasieholmen Investment Groups lokaler, Birger Jarlsgatan 2, Stockholm.

 • 2019-10-15

  Genomför fullt garanterad nyemission om cirka 80,6 Mkr

  – Tar nästa steg mot kommersialisering  Marknaden för storskalig energilagring växer kraftigt. SaltX Technology Holding AB (publ) (”SaltX Technology” eller ”Bolaget”) har under det senaste året visat med sitt pilotprojekt i Berlin att teknologin kan användas storskaligt och ingått strategiska avtal som banar väg för att ta nästa steg i kommersialiseringen av Bolagets energilagringslösning. Bolagets styrelse föreslår en företrädesemission om cirka 80,6 mkr, som är fullt garanterad genom teckningsförbindelse från huvudägaren Industrifonden och genom emissionsgarantier från ett garantikonsortium. Befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie på avstämningsdagen och fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie i företrädesemissionen till en teckningskurs om 5,55 kr per aktie. Teckning i företrädesemissionen kan ske under perioden från och med den 14 november 2019 till och med den 28 november 2019. Förslaget kommer tillställas en extra bolagsstämma den 5 november 2019 för beslut. Syftet med företrädesemissionen är att tillföra Bolaget finansiella resurser för att möjliggöra fortsatt utveckling och kommersialisering av Bolagets lösning för energilagring.

 • 2019-09-19

  SaltX pilotanläggning i Berlin visar på mycket lovande resultat

  –  Tester som inleddes i april 2019 bekräftar en stabil och skalbar process Det svenska energilagringsbolaget SaltX Technology har under 2019 byggt och installerat ett unikt energilager. Pilotanläggningen som är baserad på bolagets patenterade nanocoatade saltmaterial, visar på att materialet har en god funktionalitet och att energilagringskonceptet har en bra skalbarhet. Vidare visar också testerna på en lovande effektivitet. 

 • 2019-08-22

  SaltX skriver ned utgifter för utveckling

  – Fokuserar uteslutande på storskalig energilagring inom EnerStore Energilagringsbolaget SaltX Technology –listat på Nasdaq First North Premier – skriver ned återstående balanserade utgifter för utvecklingsarbete av ej längre aktiva applikationer, det vill säga utveckling av applikationer utanför affärsområdet EnerStore. Nedskrivningen uppgår till totalt 33,2 Mkr. Åtgärden är bokföringsteknisk och har ingen effekt på kassaflödet.

 • 2019-08-16

  Inbjudan till telefonkonferens i samband med Delårsrapport för andra kvartalet 2019

  SaltX Technology Holding inbjuder till telefonkonferens/online-presentation 23:e augusti 2019, kl.10:00 för svensk presentation och kl. 11:00 för engelsk presentation. VD Carl-Johan Linér presenterar rapporten tillsammans med Harald Bauer, CFO. Därefter ges möjlighet att ställa frågor.

 • 2019-07-23

  SaltX tecknar samarbetsavtal med INERCO kring energilagring

  – INERCO utvecklar och bygger storskalig termokemisk lösning baserad på nanocoatat salt Energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på Nasdaq First North Premier – ingår ett strategiskt avtal med spanska INERCO Ingeniería, Tecnología y Consultoría, S.A. (INERCO ITC). Partnerna har avtalat om en gemensam utvecklingsplan, där det första steget är att under 2020 bygga en pre-kommersiell anläggning i megawatt-skala för storskalig energilagring i nanocoatat salt.

 • 2019-06-28

  SaltX tecknar utvecklingsavtal med tysk partner

  - Steinmüller ska bygga ett för-kommersiellt termiskt energilager baserat på Nano-coatat salt Energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på Nasdaq First North Premier – ingår ett gemensamt utvecklingsavtal med Steinmüller Engineering GmbH (Steinmüller) för att bygga ett termiskt energilager baserat på Nano-coatat salt. Parterna har skrivit en gemensam utvecklingsplan där det första steget är att bygga en för-kommersiell pilot under 2020, där den tyska marknaden prioriteras.

 • 2019-05-21

  SaltX fokuserar ytterligare på storskalig energilagring

  – Sänkta kostnader stärker bolagets finansiella uthållighet Energilagringsbolaget SaltX Technology –listat på Nasdaq First North Premier – genomför en neddragning av kostnaderna för att stärka bolagets finansiella uthållighet och ytterligare fokusera på marknaden för storskalig energilagring.

 • 2019-04-29

  Inbjudan till telefonkonferens/online-presentation med anledning av offentliggörande kvartalsrapport 1, 2019

  SaltX Technology Holding inbjuder till telefonkonferens/online-presentation 3e maj 2019, kl.10:00 CEST. Tf VD Harald Bauer presentera rapporten. Därefter ges möjlighet att ställa frågor.  

 • 2019-04-25

  Stämmokommuniké

  Vid dagens årsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ) beslutades i enlighet med valberedningen och styrelsens förslag.

 • 2019-04-16

  Carl-Johan Linér ny VD för SaltX Technology

  – Gedigen erfarenhet från ABB:s kraftverksamhet Energilagringsbolaget SaltX Technology –listat på Nasdaq First North Premier – rekryterar Carl-Johan Linér som ny VD. I och med den nye VD:n får SaltX en ledare med erfarenhet som vice VD för ABB Sverige och ansvarig för ABB Division Power Products i Ludvika.

 • 2019-04-11

  Stort intresse när SaltX invigde pilotanläggning i Berlin

  Energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på Nasdaq First North Premier – har under torsdagen tillsammans med Vattenfall premiärvisat pilotanläggningen för storskalig energilagring i SaltX patenterade nanocoatade salt. Premiären rönte ett stort intresse från både press och energibranschen. Genom pilotanläggningen ska Vattenfall de närmaste månaderna utvärdera en storskalig energilagring i nanocoatat salt.

 • 2019-03-26

  Kallelse till årsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ)

  SaltX Technology Holding AB (publ), org.nr. 556917-6596 (“Bolaget”) håller årsstämma torsdagen den 25 april 2019 klockan 15:00 i Blasieholmen Investment Groups lokaler, Birger Jarlsgatan 2, Stockholm.

 • 2019-03-22

  Göran Bolin blir Head of Innovation

  -Fokuserar på att ytterligare stärka SaltX IP-portfölj  Energilagringsbolaget SaltX Technology:s – listat på Nasdaq First North Premier – Grundare och CTO Göran Bolin antar en ny roll i bolaget som Head of Innovation. Göran har varit verksam i bolaget och dess föregångare i flera decennier.

 • 2019-03-20

  SaltX pilotanläggning i Berlin är igång

  Energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på Nasdaq First North Premier – har nu startat driften av den storskaliga piloten hos Vattenfall i Berlin. De första in- och urladdningarna är utförda med tillfredställande resultat. Invigning för partners och andra inbjudna kommer att äga rum den 11:e april 2019.

 • 2019-03-01

  SaltX avtalar om att avsluta licens för gasvärmepumpar i Kina

  SaltX Technology – listat på Nasdaq First North Premier – avtalar om att avsluta ett licens- och samarbetsavtal med Stjernberg Automation AB. SaltX återbetalar därmed 3,2 miljoner kronor i tidigare betald licensersättning. Bakgrunden är att samarbetet inte givit avsett resultat.

 • 2019-02-19

  Inbjudan till telefonkonferens/online-presentation med anledning av offentliggörande av Bokslutskommuniké 2018

  SaltX Technology Holding inbjuder till telefonkonferens/online-presentation 21:a februari 2019, kl.10:00 CEST. Tf VD Harald Bauer presenterar Bokslutskommunikén för 2018. Därefter ges möjlighet att ställa frågor. 

 • 2019-02-14

  Komplettering: SaltX fokusering på storskalig energilagring – EnerStore – leder till nedskrivning av bokförda värden inom övriga applikationsområden

  Kompletteringen avser hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. Energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på Nasdaq First North Premier – har beslutat att genomföra nedskrivningar uppgående till sammantaget 63 mkr av immateriella tillgångar i övriga applikationsområden. Detta som en följd av bolagets fokusering på storskalig energilagring - EnerStore, som beslutades under hösten 2018. I linje med SaltX affärsmodell, kommer bolaget inte i egen regi att driva utveckling och kommersialisering inom övriga applikationsområden, utan detta sker genom partners. Bolaget bedömer då att värdet av applikationsområdena inte har lika stor potential och gör därför en nedskrivning av balanserade utgifter för utveckling samt andra immateriella tillgångar. Återstående bokfört värde av immateriella tillgångar uppgår till 110 mkr, inklusive patent och varumärken, och motiveras främst av potentialen inom EnerStore, men även värden inom övriga applikationer, om än i mindre omfattning än tidigare.

 • 2019-02-14

  Komplettering: Karl Bohman slutar som VD – Harald Bauer tillträder som tf VD

  Kompletteringen avser hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. Karl Bohman slutar idag som VD för Nasdaq First North-listade SaltX Technology Holding AB (publ.). CFO Harald Bauer tillträder samtidigt som tillförordnad VD. En rekryteringsprocess för ny VD har också inletts.

 • 2019-01-11

  Sista dag för handel i Betald TeckningsUnit (BTU) är den 14 januari

  Stockholm, 11 januari 2019 Sista dag för handel med BTU i SaltX Technology Holding AB (publ) ("SaltX" eller "Bolaget") är den 14 januari i samband med att emissionen registrerats och omvandling till aktier och teckningsoptioner sker genom Euroclears försorg. Omvandlingen väntas vara genomförd 18 januari och samma dag förväntas handeln inledas med teckningsoptioner på NASDAQ First North Premier Stockholm.

 • 2018-12-12

  SaltX Vattenfall-projekt rapporteras i tysk TV och media

  Stockholm, 2018-12-12 Igår bjöd Vattenfall in press och media till sitt kraftvärmeverk - Reuter C - i Berlin. Tyska TV-kanalen - rbb - rapporterade evenemanget (se här (https://mediathek.rbb-online.de/tv/Abendschau/Abendschau-vom-11-12-2018/rbb-Fernsehen/Video?bcastId=3822076&documentId=58524952) - börjar 00.20.55). Marcus Witt, Vattenfalls VP Asset Management Heat höll en presskonferens och presenterade projektet på plats.

 • 2018-12-11

  SaltX offentliggör utfall i företrädesemissionen

  Stockholm, 11 december 2018 Den 7 december 2018 avslutades teckningstiden i SaltX Technology Holding AB (publ) ("SaltX" eller "Bolaget") företrädesemission. Aktieägare med företräde tecknade för 57,1 MSEK, motsvarande 71 procent, 3,8 MSEK tecknades utan företräde, motsvarande 5 procent och 19,7 MSEK, motsvarande 24 procent, tecknades av emissionsgaranter i enlighet med de emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget. Marginella justeringar kan tillkomma. Sammantaget tillför företrädesemissionen 80,6 MSEK före emissionsomkostnader.

 • 2018-12-03

  Påminnelse om pågående nyemission i SaltX – Medel tillförs för ökat fokus på storskalig energilagring

  Stockholm, 2018-12-03 Nasdaq First North-listade energilagringsbolaget SaltX (SALT:B) påminner om pågående företrädesemission med syftet att tillföra bolaget högst 80 miljoner kronor. Emissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser från huvudägarna Industrifonden och Skirner AB och genom emissionsgarantier från ett garantikonsortium.

 • 2018-11-30

  SaltX grundare och CTO utses till Årets Tekniker 2018

  Stockholm, 2018-11-30 Nasdaq First North-listade energilagringsbolaget SaltX (SALT:B) grundare och chief technical officer (CTO) Göran Bolin tilldelades på torsdagskvällen det prestigefyllda priset Årets Tekniker 2018 av Sydsvenska Handelskammaren. Göran Bolin är den sjätte Årets Tekniker som får priset, som syftar till att uppmärksamma de personer som genom sitt arbete bidrar till utveckling och inspirerar sin omgivning.

 • 2018-11-29

  SaltX uppnår första milstolpen i samarbetet med Ahlstrom-Munksjö – 2D fab levererar grafen och bygger ut produktionskapacitet

  Stockholm 2018-11-29 Energilagringsbolaget SaltX Technology (SALT:B) – listat på Nasdaq First North Premier – har klarat av den första milstolpen i det strategiska utvecklingsprojektet tillsammans med Ahlstrom-Munksjö, en global tillverkare av fiberbaserade material. På sex månader har bolagen tillsammans med grafentillverkaren 2D lyckats ta fram en industriell tillverkningsmetod för att bestryka grafen på papper och integrera det med SaltX patenterade nano-coatade salt för sin storskaliga energilagringslösning. Nu inleds körningar i Ahlstrom-Munksjös pilotproduktionslinje.

 • 2018-11-28

  Förändring i innehavet för person i ledande ställning i SaltX

  Stockholm, 28 november 2018 SaltX Technology Holding ABs (publ) Vice VD och tekniska chef Göran Bolin avser att teckna 125 000 units i bolagets pågående nyemission och har samtidigt avyttrat 105 750 aktier samt 105 750 uniträtter i ett led av omdispositionen av sitt innehav. Därmed ökar Göran Bolin sitt innehav av aktier i bolaget med 20 000 nya aktier till totalt 175 000 aktier och investerar nära 200 tusen kronor netto.

 • 2018-11-21

  SaltX offentliggör prospekt inför företrädesemission

  Stockholm, 21 november 2018 SaltX Technology Holding AB (publ) ("SaltX" eller "Bolaget") offentliggör idag prospekt med anledning av den företrädesemission som Bolaget offentliggjorde den 29 oktober 2018.

 • 2018-11-14

  Stämmokommuniké – SaltX Technology Holding AB (publ) beslutar om företrädesemission

  Stockholm, 2018-11-14 Vid dagens extra bolagsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ) beslutades i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en företrädesemission av aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO6 ("Units") samt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emissioner av Units. Vid fulltecknande av företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 80,6 mkr före emissionskostnader.

 • 2018-11-09

  SaltX ingår strategiska samarbeten för att skala upp produktionen av nano-coatat salt

  Stockholm – 9 november, 2018  Energilagringsbolaget SaltX Technology (SALT:B) - listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm – har undertecknat en avsiktsförklaring med finska Nordkalk – en ledande leverantör av kalkbaserade produkter - samt ett strategiskt leveransavtal med tyska WACKER-Kemi - en global leverantör av kiseldioxidbaserade coating-material. Målet är att påbörja storskalig tillverkning av SaltX nano-coatade salt när SaltX nu inleder den kommersiella fasen för EnerStore.  

 • 2018-11-05

  Inbjudan till telefonkonferens/online-presentation med anledning av offentliggörande av Delårsrapport kvartal 3 2018

  SaltX Technology Holding inbjuder till telefonkonferens/online-presentation 7:e november 2018, kl.10:00 CEST. VD Karl Bohman och CFO Harald Bauer presenterar Delårsrapport för kvartal 3 2018. Därefter ges möjlighet att ställa frågor. 

 • 2018-10-29

  SaltX reviderar förslag om nyemission på grund av rådande börsklimat

  Stockholm, 29 oktober 2018 Den 25 oktober 2018 offentliggjorde SaltX Technology ett förslag om en företrädesemission om högst 105,5 mkr. På grund av rådande börsklimat föreslår styrelsen nu ett reviderat förslag av en företrädesemission om högst 80,6 mkr till en teckningskurs om 5,50 kronor per Unit. Företrädesemissionen är fortfarande fullt garanterad genom teckningsförbindelser från huvudägarna Industrifonden och Skirner AB samt genom emissionsgarantier från ett garantikonsortium. Det reviderade förslaget föreslås framläggas för beslut på extra bolagsstämma den 14 november 2018.

 • 2018-10-25

  Påminnelse om teckningsoptioner som förfaller onsdag 31 oktober

  SaltX har idag offentliggjort avsikten att genomföra en emission och därigenom tillföra bolaget ytterligare kapital. I samband med detta ber vi att få påminna innehavare av teckningsoptioner att de måste utnyttjas, eller säljas i marknaden, senast onsdag 31 oktober 2018.Därefter förfaller de utan värde. 

 • 2018-10-25
 • 2018-10-25

  SaltX flaggar för osäkerhet kring SunCool-ordern i Ghana

  Energilagringsbolaget SaltX Technology - listat på Nasdaq First North Premier - fick tidigare i år en order från SunAct i Ghana värd 55 miljoner kronor. Ordern är villkorad av att köparen SunAct erhåller finansiering baserad på en bankgaranti, vilken ännu inte materialiserats. Då finansieringen fortfarande inte är på plats, väljer nu SaltX att kommunicera osäkerhet kring ordern.

 • 2018-10-25

  SaltX ökar takten för satsning på storskalig energilagring och genomför garanterad nyemission om 105 mkr

  Marknaden för storskalig energilagring ökar kraftigt. SaltX Technology accelererar därför satsningen på verksamhetsvertikalen EnerStore baserat på projektet med Vattenfall. Styrelsen föreslår därför en företrädesemission om högst 105,5 miljoner kronor, som är fullt garanterad genom teckningsförbindelser från huvudägarna Industrifonden och Skirner samt genom emissionsgarantier från ett garantikonsortium. 

 • 2018-10-23

  Världspremiär för SaltX EnerStore – storskalig energilagring i salt

  Under tisdagen premiärvisar energilagringsbolaget SaltX Technology (SALT:B) – listat på Nasdaq First North Premier – sin demonstrationsanläggning för storskalig energilagring i bolagets världspatenterade nano-coatade salt. Den storskaliga lagringen som går under beteckningen EnerStore visas tillsammans med Vattenfall och andra projektpartners. Anläggningen, som ryms och transporteras i en fraktcontainer, markerar starten för SaltX globala turné för att marknadsföra EnerStore på nyckelmarknader.

 • 2018-10-15

  SaltX ingår avtal med norska energibolaget Östfold Energi

  - Statliga Enova finansierar pilotprojekt med 1,8 MNOK Energilagringsbolaget SaltX Technology (SALT:B) som är listat på NASDAQ First North Premier i Stockholm – och norska energibolaget Östfold Energi AS har tecknat ett samarbetsavtal gällande vissa rättigheter att marknadsföra, sälja och leverera EnerStore-system. Samtidigt har norska energimyndigheten Enova beviljat ett bidrag om 1,8 miljoner norska kronor för att genomföra ett pilotprojekt. Anläggningen kommer att installeras hos en av Östfold Energis kunder under 2019. 

 • 2018-10-09

  SaltX utser EnerStore partner i Italien

  Energilagringsbolaget SaltX Technology (SALT:B) – noterat på NASDAQ First North Premier – och NOKA –ett ledande italienskt bolag inom lösningar för förnyelsebar energi – har tecknat ett sälj – och distributionsavtal. NOKA blir SaltX EnerStore-partner på den italienska marknaden. Avtalet innehåller ett åtagande för NOKA att köpa EnerStore system och projekt värda minst 5 mkr under 2019.

 • 2018-09-03

  Revolutionerade fartygsinnovation uppfanns på SaltX Future Energy Hack

  – En idé som sparar rederier 1000 euro per timme  SaltX Future Energy Hack har avgjorts och vinnarna får en fantastisk start på deras entreprenörsresa tack vare sponsorer som- STHLM Tech Fest, Norrsken och många fler. SaltX leder innovation, utveckling och kommersialisering av nya produkter som baseras på SaltX nano-coatade salt. Det genomgående temat för de nya idéerna och innovationerna är FN:s globala klimat och energimål om hållbar energilagring. Under Hackathonet fokuserade innovatörerna och entreprenörerna på att minska beroendet av fossila bränslen och öka pålitligheten i energinäten på öar. Vinnarna utvecklade ett nytt koncept där värmeenergin på stora kryssningsfartyg ska lagras under gång och sedan användas i hamnarna. Detta för att undvika att fartygen är tvungna hålla motorn igång eller koppla upp sig mot öarnas ofta stora fossilberoende och klena energi-nät. Det vinnande teamet presenterade sin slutpitch på Sthlm Tech fest under stora ovationer. 

 • 2018-08-21

  Inbjudan till telefonkonferens/online-presentation med anledning av offentliggörande av Delårsrapport kvartal 2 2018

  SaltX Technology Holding inbjuder till telefonkonferens/online-presentation 23:e augusti 2018, kl.10:00 CEST (svensk presentation) och kl.11:00 CEST (engelsk presentation). VD Karl Bohman och CFO Harald Bauer presenterar Delårsrapport för kvartal 2 2018. Därefter ges möjlighet att ställa frågor. 

 • 2018-06-29

  SaltX Technology beviljas NCS-patent i Sydkorea

  SaltX Technology har fått patent beviljat för sin Nano Coated Salt (NCS) teknologi i Sydkorea. NCS är ett av SaltX viktigaste patentområden med patent redan beviljade i Sverige, Kina, USA, EU (EPO), Australien och Japan. 

 • 2018-05-21

  SaltX får genombrottsorder för SunCool

  – Ska leverera 8 000 solfångare till Ghana under tre år – ordervärde 55 Mkr Energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på NASDAQ First North Premier – har fått en genombrottsorder på 8 000 SunCool-solfångare från energibolaget SunAct i Ghana. Solfångarna ska installeras på tusentals sanitära stationer runt om hela Ghana varav de flesta är på landsbygden, utanför elnätet. SunAct är helhetsleverantör av all energi inklusive elektricitet, varmvatten och kyla till Thermodul Systems som är kontrakterad att bygga stationerna till Ghanas invånare som ofta saknar tillgång till toalett-, dusch- och tvättmöjligheter. Ordern är värd ca 55 Mkr och villkorad av att SunAct erhåller finansiering baserad på en bankgaranti. Leveranser planeras inledas under senare delen av 2018.

 • 2018-05-16

  SaltX listas på Nasdaq First North Premier

  Energilagringsbolaget SaltX Technology meddelar idag att Nasdaq har godkänt bolagets ansökan om att flytta från Nasdaq First North till att istället listas på Nasdaq First North Premier. Handeln med SaltX aktie på Nasdaq First North Premier inleds fredagen den 18 maj 2018.

 • 2018-04-30

  Inbjudan till telefonkonferens/online-presentation med anledning av offentliggörande av Delårsrapport kvartal 1 2018

  SaltX Technology Holding inbjuder till telefonkonferens/online-presentation 3:e maj 2018, kl.13:00 CEST. VD Karl Bohman och CFO Harald Bauer presenterar Delårsrapport för kvartal 1 2018. Därefter ges möjlighet att ställa frågor. 

 • 2018-04-26

  Förtydligande av pressmeddelande från gårdagens årsstämma

  Styrelsen bemyndigades att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av upp till endast 750 aktier i syfte att fullborda förvärvet av de fåtal ännu utestående aktier i dotterbolaget före detta ClimateWell AB.

 • 2018-04-25

  Stämmokommuniké

  Vid dagens årsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ) beslutades i enlighet med valberedningen och styrelsens förslag.

 • 2018-04-09

  SaltX vinner Bloomberg New Energy Pioneer Award

  - Prisas för potentialen att ställa om den globala energimarknaden Energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på Nasdaq First North – vinner utmärkelsen New Energy Pioneers 2018 som delas ut av Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Innovativa bolag från hela världen har valts ut baserat på hur långt fram de befinner sig inom cleantech och hur kraftfull deras lösning är när det gäller att kunna påverka respektive bransch. Bloomberg väljer framförallt ut de bolag som utmärker sig i sin förmåga att revolutionera branscherna: energi, transport och teknologi. Vinnarna av 2018 New Energy Pioneer presenterades på måndagen i New York vid Bloombergs konferens ”The Future of Energy”.

 • 2018-03-26

  Kallelse till årsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ)

  SaltX Technology Holding AB (publ), org.nr. 556917-6596 (“Bolaget”) håller årsstämma onsdagen den 25 april 2018 klockan 15:00 i Blasieholmen Investment Groups lokaler, Birger Jarlsgatan 2, Stockholm.