Verksamhet

Anodaram söker efter ny verksamhet

Vid extra bolagsstämma den 18 december 2015, då bolaget hette WYA Holding AB, beslutades att byta namn till Anodaram AB och att avveckla den dåvarande verksamheten. De närmare detaljerna om avvecklingen av verksamheten framgår av pressmeddelandet från den 18 december 2015.

Bolaget avser att lägga fram årsredovisningen på årsstämma under första kvartalet 2016 och räknar med att kunna lägga fram förslag till ny verksamhet och ansöka om åternotering på Nasdaq First North under andra kvartalet 2016.